Kurumsal

Sitemizde yaşamın başladığı .......... tarihinden günümüze kadar yönetim kadromuz site sakinlerinden seçilmiş olup her yıl ocak ayının ilk haftasında Genel Kurul yapılarak yönetim kurulu seçilmektedir.

Sitemizde 1 kapıcı kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik hizmeti dışarıdan taşera olarak alınmaktadır. Sitemizin güvenlik hizmetini MNG Güvenlik ile sağlamaktayız.

Bu süre zarfında daha güvenli, huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamanız için gerekli çalışmalar Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda planlanmakta ve titizlikle yürütülmektedir.

Site vb. yerlerde toplu halde yaşamının, düzeni sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve bu kurallara yaşayanların uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyum; komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı, sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak aynı zamanda evlerimizin değerini de arttıracaktır.

Kat malikleri birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. (Yönetim Planı Madde 10/g)

Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve bu yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar. (Yönetim Planı Madde 10/a)

Site Yönetim tecrübemiz, Yönetim Planımız ve en önemlisi sizlerin ihtiyaçları dikkate alınarak daha temiz, daha güvenli ve daha iyi bir ortamda yaşamanızı sağlamak amacıyla bir site yaşam rehberi hazırlanmıştır.

Bu rehberde belirtilen kurallara uyulması halinde bu amacımıza ulaşabileceğimiz inancıyla sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.