Güvenlik İle İlgili Hususlar

   a) Güvenlik personeline emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.

   b) Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.

   c) Güvenlik personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.

   d) Bloklarda taşınmaların çakışmaması için taşınma halinde güvenlikten mutlaka randevu alınmalıdır.

   e) Yaya giriş kapısı kilitli olduğunda açması için güvenlik görevlisine istekte bulunulmamalıdır.

   f) Güvenlik personelinden tüp, su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.

   g) Gürültü gelen daireler tam olarak tespit edildikten sonra aranması için güvenliğe bildirilmelidir.

   h) Güvenlik personeli site yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.

   i) Bağımsız bölüm sakinlerinin evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini, telefon numaralarını (ev ve cep) ve nüfus cüzdan fotokopilerini Güvenlik Departmanı’na vermeleri olumsuzlukların yaşanmaması açısından önemlidir.

   j) Taşınmalarda ortak alanlara verilecek hasarlar daire sahibi veya taşıma firması tarafından karşılanacaktır.

   k) Çatılara doğal afet ve yangın dışında kesinlikle çıkılmamalıdır.

   l) Küçük çocukların (can güvenliği açısından tehlike arz ettiği için) sığınaklara girmemeleri ve çatılara çıkmamaları konusunda ebeveynleri tarafından uyarılmalıdırlar.« tüm içerikler